Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)

Společnost ROCKNET s.r.o. jakožto povinný subjekt zřídil vnitřní oznamovací systém ve smyslu zákona 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a souvisejících právních předpisů.

Zaměstnanci, spolupracovníci a některé další osoby mohou jeho prostřednictvím podávat oznámení týkající se protiprávní činnosti nebo její hrozby.  Jako povinný subjekt nevylučujeme přijímání oznámení od osoby, která pro ROCKNET s.r.o. nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i), zákona 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

 

Možnosti podání oznámení:

  1. písemně:

a.) na adresu ROCKNET s.r.o., Mostecká 333, 431 11 Jirkov. Korespondenci označit „NEOTVÍRAT–pouze k rukám příslušné osoby“

b.) do označené schránky ve vestibulu správní budovy na adrese Mostecká 333, 431 11 Jirkov

b.) e-mailem na: smucrova@rocknet.cz

  1. telefonicky:   

+420 774 666 649

  1. osobně-ústně:      

Na základě předchozí domluvy provozní ředitelce Kateřině Šmucrové jakožto příslušné osobě.

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

Oznámení je možno podat též prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR, a to prostřednictvím zabezpečeného elektronického formuláře dostupného na adrese https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.